TV Tie-Breakers
Tennisvereniging Tie-Breakers
TV Tie-Breakers > Nieuws > Archief > 2013

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Delen

Nieuwsbrief december 2013

Nieuws van 25 december 2013

Uitzwaaien van Peter Blesgraaf op nieuwsjaarsborrel 12 januari 17.00u
Op 1 januari 2014 is het zover: dan gaat groundsman Peter Blesgraaf onze tennisclub verlaten. Hij is eigenlijk al met pensioen, maar Peter is op ons verzoek iets langer aangebleven om zijn opvolger Dervis goed in te werken. Op de nieuwjaarsborrel van 12 januari kun je niet alleen met je clubgenoten proosten op het nieuwe jaar, maar ook Peter bedanken voor de goede verzorging van onze banen – en niet te vergeten van het groen eromheen!

Kies de clubwijn van 2014
Net als vorig jaar kun je mee bepalen welke nieuwe wijn we gaan schenken in het clubhuis. Om 17.00u zal de feestcommissie zes verschillende wijnen voor je klaarzetten om te proeven.

Stip op de horizon
Tijdens de nieuwsjaarsborrel vertelt het bestuur meer over de stip op de horizon en hoe we daar willen komen. De stip op de horizon geeft invulling aan wat voor vereniging we zijn, hoe we die behouden en wat voor club we willen zijn. Mocht je mee willen denken, meld je dan aan op stip@tiebreakers.nl 

Diefstal uit het clubhuis
De afgelopen maanden zijn er meerdere diefstallen gepleegd in het clubhuis. In alle gevallen vond dit plaats nadat kinderen ons clubhuis binnen waren gekomen, vaak na een vraag om naar het toilet te mogen of water te drinken. Het barpersoneel heeft van het bestuur de instructie gekregen om kinderen die geen lid zijn en onbekend zijn, te verzoeken om het clubhuis te verlaten. We melden alle
gevallen bij de politie en hebben advies gevraagd. We onderzoeken hoe we het zicht op de ingang en toezicht in het clubhuis kunnen verbeteren.

Laat in elk geval geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers en let op kinderen en volwassenen die zich in het clubhuis bevinden en niet komen om te sporten.

Thecla Gieles Erelid
In de ALV van 26 november 2013 is Thecla Gieles benoemd tot Erelid van onze club. Zij is vanaf 1998 betrokken geweest bij de organisatie van het Open Toernooi van onze vereniging. De organisatie, de sfeer en de feestelijke activiteiten tijdens het toernooi, maken dit één van de populairste toernooien van Amsterdam. Voor haar inzet in de afgelopen jaren willen wij Thecla van harte bedanken!

Contributie 2014
Als het goed is heb je op 17 december de factuur voor het tennisjaar 2014 in je mailbox ontvangen. Het scheelt ons in kosten als je een automatische incasso van de betaling maakt. Bovendien kun je dan in twee termijnen betalen. De tweede termijn wordt afgeschreven februari/maart.

Het bestuur
 

inschrijving jeugd voorjaarscompetitie 2014 (geboortejaar 2002 t/m 2006)

 Inschrijven kan t/m uiterlijk 3 januari 2014!

Nieuws van 19 december 2013

Kinderen die geboren zijn in de periode 2002 t/m 2006 kunnen zich nu inschrijven voor de zomercompetitie

>> Lees verder...

Nieuwsbrief uitbreiding banen

Nieuws van 11 december 2013

Beste Tie-Breaker, 

Hierbij ontvang je informatie over de mogelijkheid om T.V. Tie-Breakers uit te breiden met 3 banen.

Op 26 november, tijdens de ALV van T.V. Tie-Breakers, heeft de baancommissie, bestaande uit Ian Snieders, Erik Dooyeweerd, Robbert Schmidt en Dorien Dijk, een presentatie gegeven over de mogelijkheid om de vereniging uit te breiden met 3 banen. De gemeente is voornemens om het voetbalveld te verplaatsen naar het Flevopark en als Tie-Breakers deze mogelijkheid wil benutten, kunnen er 3 extra banen op die plek gelegd worden. De baancommissie denkt dat de extra 3 banen een oplossing kan zijn voor de hoge baanbelasting die we hebben. Voor de extra banen kan een maximum van 50 leden per baan aangenomen worden. Voor de andere banen staat dit aantal op 90 per baan. 

Tijdens de ALV heeft de commissie informatie gegeven over mogelijkheden, de voor- en nadelen en de varianten van aanleg van de 3 banen. Als de club kiest voor een allweatherbaantype kan er gebruik worden gemaakt van een gemeentelijke subsidie waardoor de banen ongeveer 20% minder kosten. Baansoorten zijn dan Smash court of Gravel+. De hele presentatie van 26 november vind je op de website: tiebreakers.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/TVTieBreakers

Eind januari of begin februari 2014 wordt er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) georganiseerd. Dan moet de club een uitspraak doen of zij het plan voor deze eventuele uitbreiding wel of niet ondersteunt. De gemeente wil voor de gemeenteraadsverkiezingen de plannen hebben uitgewerkt als de T.V. Tie-Breakers instemt met de uitbreiding.

>> Lees verder...

In memoriam

Nieuws van 25 november 2013

Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van ons lid Sandra van der Brug op 24 november 2013. Sandra is vanaf de oprichting lid geweest van onze vereniging. Zij heeft jarenlang zitting gehad in de Open Toernooicommissie en in de Technische Commissie. In 2008 werd Sandra benoemd tot Lid van Verdiensten.

Namens de Tie-Breakers wensen wij de naaste familie en vrienden veel sterkte.

Algemene Leden Vergadering (ALV) dinsdag 26 november

Nieuws van 13 november 2013

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Tennisvereniging Tie-Breakers op dinsdag 26 november 2013 om 20.00 uur in het clubhuis.

De agenda voor de vergadering, de notulen van de vorige vergadering en de jaarverslagen van de verschillende commissies kunt u vinden op onze website www.tiebreakers.nl menu Algemeen optie ALV. Uiteraard zijn deze documenten alleen bestemd voor leden en daarom dient u eerst rechtsboven op de site in te loggen. Weet u uw wachtwoord niet meer, gebruik dan Nieuw of Vergeten om een nieuwe aan te vragen.

De financiële stukken zijn op de vergadering beschikbaar. Desgewenst kunt u ze vanaf 19 november a.s. op voorhand opvragen bij de penningmeester, via het e-mailadres: penningmeester@tiebreakers.nl.

Ingekomen stukken of andere berichten naar aanleiding van deze uitnodiging kunt u sturen naar de secretaris: Lidy van Sunder, Levantkade 251, 1019 MG Amsterdam of naar het emailadres van het secretariaat, secretaris@tiebreakers.nl.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Lidy van Sunder
secretaris

Dubbeltraining voor de jeugd op 3 november afgelast

Nieuws van 3 november 2013

Helaas, wegens het slechte weer gaat de jeugd dubbeltraining vandaag (3-11-13) niet door.

De jeugdcommissie 

Nazomertoernooi 2013

Nieuws van 27 october 2013

Voor de deelnemers van het nazomertoernooi:

Het is nu nat op de banen, maar als het goed is kunnen we vanmiddag spelen. Maar als de mooi-weertennissers thuis willen blijven, snappen wij dat!
We willen graag met de liefhebbers een alternatief toernooi spelen, vanaf 13.30u delen we partijtjes in op het tossbord. Geen lunch meer vooraf, maar we zorgen wel voor een borrelhapje tussendoor.

Graag tot straks!!

Lia, Toke, Victoria en Wietske 
CRET

>> Lees verder...

Inschrijven jeugd voorjaarscompetitie 2014 (voor jeugd geboren in 2001 of eerder)

Inschrijven uiterlijk 8 november 2013

Nieuws van 24 october 2013

Als je jeugdlid bent én lessen volgt bij de Tie-Breakers kun je in aanmerking komen om competitie te spelen bij de Tie-Breakers. Dit jaar heeft de KNLTB het een en ander veranderd bij de jeugdcompetitie. Kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar (geboren in 2002 of later) zullen volgens de tenniskids methode worden ingedeeld in categorie rood, oranje of groen. De kinderen van deze leeftijdscategorie zullen daarover later dit jaar meer horen. Voor de oudere jeugd in de leeftijd t/m 17 jaar (geboren in 2001 of eerder) zijn de mogelijkheden om te spelen in de districtcompetitie op vrijdagmiddag voor (redelijk) gevorderde spelers of de landelijke competitie op zondag voor vergevorderden. Deze informatie en het inschrijfformulier is bedoeld voor kinderen geboren in 2001 of eerder. Het kan zijn dat er jongere kinderen (geboren na 2001) in aanmerking komen voor een hogere leeftijdscategorie. Zij zullen apart bendaderd worden door de jeugdcommissie.

Vrijdagmiddag district jeugdcompetitie (t/m 14 en t/m 17 jaar)
Op de vrijdagmiddag district jeugdcompetitie kun je komen te spelen in een jongens- of meisjes- of gemengd team. De jongens- en meisjes teams spelen 4 wedstrijden (2 enkels en 2 dubbels) en een gemengd team speelt 5 wedstrijden (2 enkels, 2 dubbels en 1 gemengd dubbel). Per dag speel je maximaal 2 wedstrijden. Een team bestaat uit 3 tot 6 jeugdleden. De volgende categorieën zijn mogelijk, afhankelijk van de aanmeldingen:
• t/m 14 jaar: geboren in 2000 of 2001
• t/m 17 jaar: geboren in 1997, 1998 of 1999

De speeldagen zijn 4, 11, 18, 25 april, 9, 16 en 23 mei (inhaaldagen: 26 april, 2 en 29 mei, 6 juni)
De speeltijden op vrijdag zijn van 16:00u tot 20:30u (eindtijd kan variëren)

Landelijke jeugdcompetitie op zondag (t/m 17 jaar)
Naast de district jeugdcompetitie is er landelijke jeugdcompetitie op zondag waarbij 8 wedstrijden op een speeldag gespeeld worden. Deze competitie is bedoeld voor de oudere jeugdspelers op het hoogste niveau. We weten nog niet met hoeveel teams we hiervoor kunnen inschrijven.
De speeldata voor deze landelijke competitie zijn weer net iets anders dan de district competitie en wel op zondag: 6, 13, en (ma) 21 april, 11, 18 en 25 mei, 1 juni (inhaaldagen: 4 en 29 mei, 9 juni). Je kunt er vanuit gaan dat een speeldag duurt van 9 uur tot 19 uur.
Ook voor deze competitie geldt dat je wordt ingedeeld door de JC in overleg met de trainers. We willen wel bij je inschrijving weten of je beschikbaar bent op alle speeldata, geef dat dus aan op het inschrijfformulier.

Strenge regels
Er zijn elk jaar veel kinderen die competitie willen spelen en gelukkig is het de afgelopen jaren gelukt om praktisch iedereen te plaatsen. Toch zijn er altijd weer enkele ouders die een week voordat de competitie begint hun kinderen zomaar afmelden. Zonder geldige reden, gewoon slordigheid en nonchalance. Daarom zijn we genoodzaakt strenge regels op te stellen voor wat betreft de inschrijving. Je kunt je alleen inschrijven als je daadwerkelijk de hele periode beschikbaar bent. Verhinderingen (blessures uitgezonderd) worden niet geaccepteerd. Bij over-inschrijving zullen we selectie moeten toepassen. Bijvoorbeeld of je mee hebt gedaan aan de clubkampioenschappen.
Ook van de ouders wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn om te begeleiden. Per team stellen we één teambegeleider aan, die centraal aanspreekpunt is. Het is niet de bedoeling dat de teambegeleider alle taken op zich neemt. Hij/Zij verdeelt de taken over alle andere ouders van het team. Er wordt dus wel betrokkenheid (aanmoedigen en rijden) van de ouders verwacht. Zonder vrijwillige inzet van ouders kan de jeugdcompetitie niet gespeeld worden. Houd hier dus rekening mee als je je kind opgeeft voor de competitie

Vragen

Dan kun je mailen naar de Jeugdcommissie: jc@tiebreakers.nl

Uiterste inschrijfdatum: 8 november 2013


Inschrijving voorjaarscompetitie 2014 (senioren)

Nieuws van 17 october 2013

Inschrijving voorjaarscompetitie 2014 (senioren)

De inschrijving verloopt dit jaar via het geïntegreerde inschrijvingsformulier van PlanMySport: 
tiebreakers.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/TVTieBreakers/Senioren/Competitie

Let op: inschrijving betekent niet automatisch deelname in die specifieke competitie! Dus: ga naar de competitie van voorkeur en klik op het potloodje daarachter. Vul bij opmerkingen je specifieke wensen in qua teamgenoten en competitieklasse. Let wederom op: wij proberen alle wensen te honoreren, maar dit is niet altijd mogelijk!

Voor de inschrijving gelden de bekende regels: dat je beschikbaar moet zijn op de speeldagen (er is ten hoogste één verhindering toegestaan) en de inschrijving is géén automatische plaatsing maar we doen ons best om zo veel mogelijk leden te laten spelen in de diverse onderdelen.

Voor de competitie op zaterdag en zondag overdag is de speelsterkte vereiste wederom 7/7 en voor de zaterdag moet je tenminste 18 jaar zijn. Voor zaterdagavond geldt deze speelsterkte-eis niet, maar deze competitie is wel vanaf 30 jaar. De vrijdagochtendcompetitie is vanaf 45 jaar voor dames en vanaf 50 jaar voor heren. Je kunt een voorkeur aangeven voor een bepaalde competitie, maar dat is geen garantie dat je daar geplaatst wordt. Actief zijn in een commissie of op een andere manier voor de club vergroot je kansen.

De inschrijving sluit 1 november 2013 om 23:59!!! (i.v.m. de aanmelding bij de KNLTB)

Dus wacht niet te lang!
TC Tie Breakers

Voor vragen over de competitie kun je mailen naar tc@tiebreakers.nl

Locatie Tennisvereniging Tie-Breakers

Dubbeltraining voor de jeugd

Inschrijven kan t/m 16 oktober

Nieuws van 6 october 2013

Als competitie speler speel je vaak een (gemengd) dubbel tegen andere clubs. Het spelen van een dubbel is, vooral op tactisch gebied, heel anders dan het spelen van een enkel. Daarom hebben wij (de jeugdcomissie) bedacht dat het nuttig en leuk is om de jeugd competitiespelers de mogelijkheid te bieden hun dubbelspel te verbeteren. We willen daarom in de winter 1x per maand op zondagmiddag een dubbeltraining organiseren. Het gaat om de volgende zondagen:

 • 3 november
 • 24 november
 • 12 januari
 • 16 februari
 • 9 maart

De training is van 13:00u tot 14:00u voor de jongeren kinderen (t/m 12 jaar) en van 14:00u tot 15:00u voor de oudere kinderen (t/m 18 jaar). We gebruiken hiervoor de buitenbanen. De trainingen zullen gegeven worden door één of twee trainers van CiC. De kosten zijn €7,50 per keer, je hebt dan een uur training met een groep van 8-12 kinderen.

Je kunt je aanmelden met dit inschrijfformulier voor alle zondagen of een paar zondagen. De betaling gaat per automatische incasso. Er is een kans dat het niet door kan gaan door slecht weer, dan zullen de kosten niet geint worden. Als het wel doorgaat gaan we er van uit dat je komt op de data dat je je hebt aangemeld, het inschrijfgeld zal dan worden geint.

Je kunt inschrijven tot en met 17 oktober. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst, de capacitieit is beperkt en vol=vol, dus schrijf je snel in!

 
 
Met sportieve groet,
 
De jeugdcommisie

Inschrijving wintertennislessen voor junioren

Nieuws van 12 september 2013

Schrijf je NU in voor de winterlessen.

>> Lees verder...

jeugdwedstrijden vandaag 2 uur uitgesteld

Nieuws van 8 september 2013

Starters4Communities

Nieuws van 5 september 2013

Starters4Communities biedt young professionals een werkervaringsprogramma in community development & sociaal ondernemen. Gedurende drie maanden gaan starters samen met bewoners uit de Indische Buurt financieel duurzame wijkinitiatieven opzetten en/of versterken. Zij worden ondersteund d.m.v. intensieve workshops, peer2peer & mentorsessies en een werkplek.
Aangezien dit programma voor en door burgers ontwikkeld, uitgevoerd en gecoördineerd wordt, dus zonder subsidies van de overheid, wordt het gefinancierd door middel van ‘crowdfunding’. Het doel is om met 30 afgestudeerden, in 30 dagen, 30.000 euro te verzamelen. Het verzamelde geld gaat volledig naar de projecten in de Indische Buurt en wordt beheerd door de coördinatoren van Starters4Communities.

Meer info? Vrijdagavond geeft Niek van Hirtum op de tennisclub een korte presentatie over dit unieke project!


De schema's staan online!

Nieuws van 30 august 2013

Bekijk hiernaast welke hordes er te nemen zijn op weg naar de finale, of kijk in de agenda wie je wanneer kunt komen aanmoedigen!

>> Lees verder...

Tenniskamp

Nieuws van 26 august 2013

Tenniskamp 2014 van 7 t/m 10 juli 2014

Het Tenniskamp deze zomer was een doorslaand succes! Alle kinderen waren heel enthousiast en het programma was heel afwisselend. ’s Ochtends werd er getennist, in de middag waren er andere activiteiten. Zo werd een bezoek gebracht aan de bioscoop, werd er gezwommen en stond ook apenkooien op het programma.

Hieronder wat reacties van de kinderen:
- Veel dank voor jullie inzet en goede zorgen. Mijn zoon vond het geweldig en wil volgend jaar graag weer meedoen.
- Complimenten voor de geweldige organisatie van het tenniskamp! Hij heeft er ontzettend van genoten en kan haast niet wachten tot volgend jaar.
- Het eerste wat hij vanochtend zei was: 'Ik vind het jammer dat het tenniskamp voorbij is.' Dus heel veel dank voor deze fantastische dagen, hij heeft echt heel erg genoten.

Op veler verzoek is het Tenniskamp voor volgend jaar alvast op de kalender gezet, te weten van 7 t/m 10 juli 2014. Ook wordt door de Jeugdcommissie gekeken naar een tweede week voor een Tenniskamp in de meivakantie of in de laatste week van de zomervakantie. Hierover volgt in het najaar bericht en ook meer informatie over het inschrijven.
 

Inschrijving Clubkampioenschappen verlengd!

 Laatste kans!

Nieuws van 23 august 2013

De inschrijving voor de senioren clubkampioenschappen blijft nog open t/m zondag 25-08 12u00. We gaan daarna meteen met de loting en planning beginnen, dus dit is ECHT de laatste kans! 

klik hier om in te schrijven

>> Lees verder...

De schema's staan online

Nieuws van 16 august 2013

Nog één nachtje slapen en we gaan van start ! Op www.tiebreakers.nl kan je het toernooi LIVE volgen. Klik daarvoor op ons logo op de homepage of rechts in deze mail.

Mocht je nog vragen hebben? Mail dan jeugdraad@tiebreakers.nl.

We wensen je heel veel plezier!

Locatie Open Jeugd Toernooi

Indeling najaarscompetitie 2013 staat online!

Nieuws van 10 august 2013

 Vanaf heden staat de indeling voor de najaarscompetitie online.

>> Lees verder...

Inschrijving jeugd clubkampioenschappen 2013 - HERINNERING - LAATSTE KANS!

Inschrijving verlengd t/m 26 augustus!

Nieuws van 18 july 2013

 
Dit jaar gaan we de clubkampioenschappen voor senioren en junioren weer in de zelfde week spelen. We beginnen op zaterdag 31 augustus en het finaleweekend is op 7 en 8 september, dan worden de finales van de jeugd en de senioren tegelijk gespeeld. Hiermee krijgen we net zal vorig jaar weer veel gezellige interactie tussen junioren en senioren.
 
Voor de jeugd worden de wedstrijden gespeeld in de volgende periodes:
 • Zaterdag 31/8 en zondag 1/9:            tussen 9:00u en 18:00u
 • Maandag 2/9 t/m vrijdag 6/9:              tussen 16:00 en 19:00u (woensdag vanaf 13u)
 • Zaterdag 7/9 en zondag 8/9:              tussen 9:00u en 18:00u
Tijdens de jeugd clubkampioenschappen speel je alleen tegen andere jeugdspelers van Tie-Breakers en wordt er gestreden om de felbegeerde bekers.
 
Voor wie?
Kinderen vanaf 8 jaar t/m 17 jaar mogen meedoen. Belangrijk is dat je in elk geval zelfstandig een wedstrijd kunt spelen en de spelregels en puntentelling kent. Je mag alleen meedoen als je jeugdlid bent van de Tie-Breakers. Het hangt van het aantal inschrijvingen af of er in de categorie t/m 10 jaar op ¾ baan of op een hele baan (of allebei) gespeeld gaat worden. Je kunt je kind apart opgeven voor ¾ baan op het inschrijfformulier. In de categorie t/m 17 mag je mee doen als je dit jaar geen 18 wordt.
Welke onderdelen?
Je mag je inschrijven voor maximaal drie onderdelen. Dus inschrijven voor een enkel, een dubbel en een gemengd dubbel is toegestaan. Aan 1 of 2 onderdelen meedoen mag natuurlijk ook. Bij de categorie t/m 10 jaar spelen jongens en meisjes door elkaar en zijn bij de dubbels de jongens en meisjes gecombineerd, dus jongens en meisjes kunnen samen inschrijven als dubbel of als mix (omdat er te weinig kinderen zijn om aparte meisjes, jongens- en gemengd- dubbel categorieën te vormen).
Hoe wordt er ingedeeld?
Je wordt ingedeeld op leeftijd en speelsterkte. Als het mogelijk is zal de indeling in poules plaats vinden.
Hoeveel is het Inschrijfgeld?
Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro per onderdeel.
Kan je niet spelen op een bepaalde tijd?
Als je op een bepaalde tijd niet kunt spelen, geef dit dan alsjeblieft duidelijk aan op het inschrijfformulier. Je mag een aantal verhinderingen opgeven en je kunt je voorkeuren opgeven. Er is geen tennisles in de week van 3 t/m 7 september, dus die hoef je niet als verhindering op te geven. Op zaterdag 8 en zondag 9 september, het finaleweekend, worden geen verhinderingen geaccepteerd.
Belangrijk voor jeugdcompetitiespelers!
Als je dit jaar meegedaan hebt aan de jeugdcompetitie, dan verwachten we dat je meedoet aan de clubkampioenschappen. Niet meedoen hieraan (tenzij je echt niet kan), kan van invloed zijn op je deelname aan de competitie voor volgend jaar. 
 
Inschrijven kan t/m 26 augustus 2013. Als je al hebt ingeschreven kun je je inschrijving en verhinderingen nog aanvullen/wijzigen (t/m 26 aug) door op onderstaande inschrijf link te klikken
 
De Jeugdcommissie 

Locatie Clubkampioenschappen Jeugd

Maandagavond toss-maaltijd!

Nieuws van 12 july 2013

Iedere maandagavond wordt er een heerlijke maaltijd geserveerd op de club. Maandag 15 juli is dat Griekse kipschotel met rijst voor slechts € 6,50! 

Uitnodiging Clubkampioenschappen 2013

Nieuws van 7 july 2013

 De inschrijving voor de Clubkampioenschappen is geopend!

>> Lees verder...

8e Open Jeugdtoernooi Tiebreakers

Nieuws van 24 june 2013

De inschrijving van het open jeugdtoernooi is begonnen!

>> Lees verder...

Singlemiddag

Voor (fanatieke) enkelaars

Nieuws van 9 june 2013

De singlemiddag zondag 7 juli zit helemaal vol.
Inschrijven is niet meer mogelijk
 
 
groeten,
 
De CRET
 
 
 
 

Inschrijving jeugd najaarscompetitie in september/oktober

 Inschrijven kan tot uiterlijk 9 juni

Nieuws van 31 may 2013

 Dit jaar willen we weer gaan meespelen in de najaarscompetitie voor junioren op 5 zondagochtenden en/of woensdagmiddagen in september en oktober. We kunnen een aantal teams opstellen, de capaciteit is beperkt. Het gaat om de volgende leeftijdscategorieën

 • 10 t/m 12 jaar op de woensdagmiddagen 11, 18, 25 september en 2 en 9 oktober. Deze competitie wordt gespeeld volgens de nieuwe regels van de KNLTB: Er worden verkorte sets gespeeld met stage 1 ballen( ballen met punt). Ben je 11 of 12 en je speelt al beter, dan kun je worden ingedeeld in de zondagcompetitie.
 • 11 t/m 14 en 11 t/m 17 jaar op de zondagochtenden 15, 22, 29 september en 6 en 13 oktober.
De aanvangstijden moet nog worden vastgesteld. Er is geen mogelijkheid op woensdag voor 3/4 baan en t/m 10 hele baan, zoals dat nu wel bij de voorjaarscomptitie was.

Het aantal teams dat we in kunnen schrijven is beperkt, er is weinig ruimte. Het is nog niet duidelijk in welke samenstelling van teams we gaan mee spelen (meisjes, jongens gemengd), er is van alles mogelijk.

De samenstelling en het aantal teams hangt af voor een deel af van het aantal inschrijvingen per leeftijdsklasse dat we binnen krijgen. Andere factoren die een rol spelen zijn de verschillen in sterkte onderling en het aantal jaren dat er gespeeld wordt. De competitie is bedoeld voor kinderen die al enigszins kunnen tennissen tot vergevorderde spelers. De jeugdcommissie bepaalt de indeling van de teams in overleg met de trainers

Als je (zoon of dochter) mee wil doen met deze competitie, schrijf je dan in via onderstaand digitaal inschrijfformulier. We willen benadrukken dat inschrijven geen garantie is voor deelname omdat de (baan) capaciteit beperkt is. Het is altijd een lastige puzzel om iedereen tegemoet te komen en soms lukt dat helaas niet.

We streven er naar om grote teams te maken zodat roulatie mogelijk is en er geen problemen met de beschikbaarheid ontstaan. De beschikbaarheid op de competitiedagen is erg belangrijk. Onze ervaring is dat het regelen van vervanging een hele klus is. Als je inschrijft, en meedoet gaan we ervan uit dat je beschikbaar bent.

Klik hier om je in te schrijven voor de jeugd najaarscompetitie in sept/okt 2013 

Uiterste inschrijfdatum: 9 juni !

Als de link niet werkt plak dan het volgende adres in je browser:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRSdTd3WDhzUFlWY1MzQ09JTm5oY3c6MA 

Jeugdtoss op woensdagmiddag 12, 19 en 26 juni 2013

Schrijf je snel in, inschrijven kan tot zondag 9 juni!

Nieuws van 31 may 2013

Op de woensdagen 12, 19 en 26 juni organiseren we wedstrijdjes voor de jeugdtennissers van Tie-Breakers. Je mag meedoen als je de bal over het net kan slaan en ook als je al jaren competitie speelt. Er wordt gespeeld op driekwart baan bij de beginners en op de hele baan bij de (meer) gevorderden. Aan de hand van de inschrijvingen maken we een speelindeling op je eigen niveau. We laten iedereen vooraf per e-mail weten hoe laat hij of zij moet spelen. We weten nog niet of het enkels of dubbels worden, dat zal afhangen van het aantal inschrijvingen.

Er wordt gespeeld van 14:00 tot 17:00u. Bij regen gaat het niet door.

 

Aanmelding kan tot uiterlijk zondag 9 juni, als je je later aanmeldt kunnen we je waarschijnlijk niet indelen voor de eerste woensdag.

 

Klik hier om je aan te melden voor de jeugdtoss

 

Als de link niet werkt plak dan de volgende regel in je browser:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVFaHh2cGNyRU01eDN2cnhHdS0ycUE6MA#gid=0

 

Groet!

De jeugdcommmissie

 

Schrijf je nu in voor het 18e Grolsch Open Tie-Breakers Toernooi

Nieuws van 25 may 2013

Vanaf 20 mei 2013 is het weer mogelijk je in te schrijven voor het 18e Grolsch Open Tie-Breakers Toernooi.

>> Lees verder...

Midzomernachttoernooi

Gemengd dubbel toernooi

Nieuws van 20 may 2013

 Ook dit jaar vieren we het begin van de zomer met een gezellig toernooi. Op zaterdagavond 22 juni van 18.30 tot 00.00 uur. Schrijf je in en kom genieten van onze zwoele tennisavond. Naast mooie wedstrijden verzorgen wij ook de innerlijke mens met een klein hapje en een zomers drankje.

Je kunt je alleen inschrijven als gemengd dubbel! Introducés als partner zijn welkom, als jij maar lid bent van de club.

>> Lees verder...

Zaterdag 11 mei: Duitse avond

Nieuws van 6 may 2013

Aanstaande zaterdag (11 mei) is het Duitse avond bij Tie-Breakers. Vanaf het eind van de middag wordt het bier geschonken in pullen, bakken we curryworst en pretzels en kijken we naar Steffi Graf en Boris Becker. Voor de liefhebbers draaien we Duitse schlagers en trekken we de flessen schnaps open. Super toll!

Zomerrecreantencompetitie 2013

Nieuws van 4 may 2013

Inschrijven Zomerrecreantencompetitie

Schrijf je nu in voor de Zomerrecreantencompetitie 2013!
Deze vooral gezellige clubcompetitie is bestemd voor nieuwkomers in de club en anderen die lekker willen tennissen en kennis maken met andere clubleden. De wedstrijden worden gespeeld in een aantal weekenden van half juni tot half juli.
Je (dubbel)speelsterkte moet 7, 8 of 9 zijn.
Competitiespelers en dalurenkaarthouders kunnen niet meedoen. De kosten voor deelname zijn 6 euro.
Klik op 'lees verder' voor meer informatie over de speeldata en hoe je je kunt inschrijven.
Inschrijven kan tot 17 mei, maar doe het zo snel mogelijk als je zeker wilt zijn van deelname.

Tot ziens in juni!
Het Zorecoteam.

>> Lees verder...

Oproep voor een webbeheerder - SPOED!

Nieuws van 27 april 2013


Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om ons te helpen met een aantal technische aspecten van onze website. We werken met een kant-en-klaar systeem van Plan My Sport, waar we zelf ook een aantal aanpassingen in kunnen aanbrengen.
Wat houdt het werk ongeveer in? Het gaat om het technische deel en de vormgeving van onze website. Inhoudelijk wordt de website al gevuld door het bestuur en de commissies. De website staat al en het systeem erachter ook. Het gaat voornamelijk om periodieke aanpassingen als:
- Jaarlijks de baanschema’s en barschema’s updaten in het systeem
- Het aanmaken van nieuwe mailadressen
- Het aanmaken van evt. nieuwe menuheadings (volgens kant-en-klaar systeem van Plan My Sport)
- Banners/ sponsoren op de site invoeren en in het afhangsysteem
- Foto-archief op de website plaatsen
- Meedenken over de vormgeving en uitstraling
- Ondersteuning bieden aan/technische vragen beantwoorden van commissieleden, die op de site e.e.a. moeten aanpassen/plaatsen
- Af en toe assistentie verlenen aan de ledenadministratie m.b.t. het scannen van pasfoto’s voor KNLTB pasjes (tijdelijk)

Kortom: ben jij thuis in de techniek van websites en vind je het leuk om aan onze website jouw inspiratie toe te voegen, dan zijn wij op zoek naar jou. Mocht je meer willen weten, mail dan naar penningmeester@tiebreakers.nl, zodat Reinout eventuele vragen kan beantwoorden.

 

Koningsfeest

Nieuws van 25 april 2013

Beste leden,

De troonswisseling komt steeds dichterbij, tijd dus om samen alvast in de stemming te komen voor deze legendarische dag. We nodigen jullie dan ook uit om komende zaterdag (27 april) naar het Koningsfeest van Tie-Breakers te komen.

Vanaf 17.00 uur bakken we pannenkoeken, serveren we oranjebitter en is de koningsedititie van de competitieschotel verkrijgbaar. Terwijl op de banen de competitiewedstrijden gespeeld worden, klinkt uit de boxen in het oranje clubhuis muziek van Hazes, Alberti en Roelvink. Kortom: gezelligheid, kom ook!

Tot zaterdag,
De feestcommissie 

Nieuwsbrief april 2013

Nieuws van 10 april 2013

Penningmeester van het jaar
Stem via onderstaande link op Reinout als penningmeester van het jaar en maak nu kans op €2500,- voor de clubkas!  KLIK HIER

Afhangsysteem
Is nieuw systeem, dus zal even wennen worden. Zonder je KNLTB-pas kun je niet afhangen. De spelregels staan in de Breakpoints op p. 27.

Introduceren – borg betalen voor introducé pas
In de Breakpoints hebben jullie het al kunnen lezen: de mogelijkheden te introduceren zijn verruimd. De prijs voor het introduceren is gelijk gebleven, € 15,-. Vanaf dit jaar geldt wel dat voor afgifte van de introducé pas een borg betaald moet worden. De borg bedraagt ook € 15,- . Na inleveren van de pas wordt de borg direct teruggegeven.

Ezelpas
Wie zijn pas is vergeten kan bij de barmedewerker een ezelpas vragen. De ezelpas moet direct na het afhangen c.q. reserveren van een baan weer aan de barmedewerker worden teruggegeven. Je mag de ezelpas dus niet bij je houden. Dit omdat een ander lid, dat ook zijn pas is vergeten, dan geen ezelpas kan gebruiken. Verder moet voor de ezelpas een vergoeding van € 1,50 per speelbeurt/per reservering worden betaald. De barmedewerkers mogen zonder betaling geen pas afgeven. Ook hebben zij de instructie erop toe te zien dat de ezelpas direct na het afhangen wordt teruggegeven.
Heb je problemen met deze regels? Wees dan zo sportief en ga hierover niet met de barmedewerker in discussie, maar mail je vragen en opmerkingen aan secretaris@tiebreakers.nl.

Nieuwe medewerkers
Vanaf 11 maart is Monique van der Groen in dienst om het team van de clubhuis medewerkers te versterken. Monique is aangenomen in de functie van coördinator, dezelfde functie die Thea ook bekleedt. Monique werkt, net als Thea, 24 uur per week (verdeeld over 4 dagen). De coördinator is de eerst verantwoordelijke voor een goede gang van zaken in het clubhuis. Met het aannemen van Monique is er nu op meerdere dagen en op meerdere dagdelen een coördinator aanwezig op de club.

Ook hebben we een nieuwe groundsman aangenomen, Dervis Akin, die de werkzaamheden van Peter gaat overnemen. Peter wil volgend jaar met pensioen gaan, dus hij zal dit jaar zijn uren langzaam gaan afbouwen. Dervis zal maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ons park verzorgen, en Peter zal er op dinsdag en woensdag zijn. We zijn bijzonder blij met Dervis en we gaan ervan uit dat jullie hem een warm welkom zullen geven. Hij zal, net zoals Peter, goed voor onze banen en park gaan zorgen!

Website
De club gaat steeds meer communiceren via de site, dus kijk voor speciale mededelingen eerst op de site voordat je het clubhuis gaat bellen! Ook alle aankomende evenementen worden op de website gemeld.
Via de website kun je nu ook zelf je eigen gegevens wijzigen, en hoef je dit niet meer aan de ledenadministratie door te geven. Ander mobiel nummer, gewijzigd mailadres of verhuisd? Verander het zelf via www.tiebreakers.nl, menu Privé en daar map Persoonlijk. Iedereen heeft hiervoor per mail een persoonlijke toegangscode ontvangen. Code kwijt? Vraag een nieuwe aan.

Mailadressen
Op de site staan nu de nieuwe mailadressen van alle medewerkers van de club. Ook het barpersoneel heeft nu een eigen mailadres: bar@tiebreakers. Het oude mailadres van Thea is hierdoor komen te vervallen.

Competitie
Tijdens de competitie zal er door de feestcommissie iedere zaterdagavond iets worden georganiseerd. Houd de site in de gaten en komt allen!
 

Eten en tossen
Altijd weer een gehaast als je op maandagavond wilt tossen. Na het werk snel boodschappen doen, koken, eten, omkleden en in vliegende vaart naar de club. Dan kan veranderen! Wij willen op de maandag een maaltijdavond organiseren. Vanuit het werk rechtstreeks naar de club alwaar en heerlijke maaltijd wacht. Bij voldoende belangstelling kan dit vanaf mei a.s. werkelijkheid worden! Onze medewerker Gerda heeft zich opgeworpen als kok. Zij staat al te trappelen om op ons mooie nieuwe fornuis haar kookkunsten uit te voeren.
Het idee is om vanaf ongeveer 18.00 uur een maaltijd te serveren. En je hoeft niet per se voor 19.00u (aanvang toss) te eten. Als dat beter uitkomt, kun je bijvoorbeeld ook om 19.30u komen, dan eerst lekker eten en vanaf 20.00u instromen in de toss. De maaltijd zal tot ongeveer 20.30u geserveerd worden. De prijs van de maaltijd is nog niet bekend, maar ons streven is zo rond € 8,00.

Graag willen we horen of hiervoor belangstelling is. Wij vragen daarom, en met name de ‘vaste tossers’, te reageren op dit voorstel. Reacties van andere leden zijn uiteraard ook van harte welkom. Mail naar secretaris@tiebreakers.nl

We zijn benieuwd!

Lidy 

(namens bestuur contactpersoon voor personeels- en keukenaangelegenheden)
 

Banen zijn bespeelbaar!

Nieuws van 8 april 2013

Beste Tie-Breakers,

Vandaag, maandag 8 april, zijn vanaf 12.00u de banen weer bespeelbaar!

Hartelijke groet,

Het bestuur

Banen nog niet bespeelbaar / Competitie

Nieuws van 4 april 2013

Het weer zit ons en vele andere tennisparken helaas niet mee. We kunnen onze banen onmogelijk bespeelbaar maken zolang het weer niet beter wordt. Aankomend weekend (6 en 7 april) zal er zeker geen competitie gespeeld kunnen worden op onze banen.

Wij zullen zodra er wel gespeeld kan worden meteen een mededeling plaatsen op de website. Dus graag eerst de website bekijken, voordat je het clubhuis gaat bellen!

Dank voor jullie begrip.

Robbert
namens Peter, Dervis en John

Update bespeelbaarheid banen

Nieuws van 25 march 2013

Hallo allemaal,
 

Wegens de aanhoudende nachtvorst kan er tot nader bericht niet op de buitenbanen gespeeld worden. We doen ons uiterste best om de banen 1 april klaar te hebben. Zodra dit is gebeurd, melden we het meteen op de website.
 

Het bestuur

Bespeelbaarheid banen

Nieuws van 20 march 2013

Beste clubgenoten,

Helaas, jammer genoeg zijn de banen nu nog niet bespeelbaar. Vanaf maandagmiddag 25 maart wel, mits het niet vriest van zondag op maandag.

Waarom:
Omdat de nachtvorst blijft aanhouden, kan het water aan de oppervlakte van de baan niet goed wegzakken. Hierdoor blijft het graveloppervlakte papperig, waardoor Peter de banen niet kan walsen. Dit walsen is nodig om de banen hard en dus bespeelbaar te maken.

Wanneer wel:
Als het in de nacht van zondag op maandag niet vriest, kan Peter maandagochtend 25 maart de banen walsen en de netten ophangen. Banen 2 t/m 8 zullen dan weer bespeelbaar zijn. Baan 9 en 10 zullen dan later in de week volgen. Als de netten op de baan hangen, dan is de baan pas bespeelbaar Mochten er mensen op maandag echt willen spelen, bel dan voor de zekerheid even naar het clubhuis.

Verzoek:
Ook wil ik iedereen vragen volgende week extra voorzichtig te zijn op de banen. Omdat de banen nog echt hard moeten worden, kan je nog niet goed glijden zonder de baan te beschadigen. Dus ga de eerste week nog geen extreme dingen doen op de baan. (Dit geldt evt. ook voor de trainers)

Dank voor jullie begrip en tot snel!
Robbert 

Update onderhoud banen

Nieuws van 7 march 2013

Vorige week hebben we geprobeerd om de banen bespeelbaar te krijgen, maar helaas was dat wegens vorst in de grond nog niet mogelijk. Zodra de banen klaar zijn, melden we dat hier meteen. Houd dus de website in de gaten!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Inschrijving Najaarscompetitie 2013

tot 1 mei 2013

Nieuws van 7 march 2013

 INSCHRIJVING NAJAARSCOMPETITIE 2013 

opening inschrijving: 1 maart 2013

Tie-Breakers doet voor de achtste keer mee aan de Regio Najaarscompetitie voor senioren. Inschrijven kan HIER tot 1 mei a.s. via de website van Tie-Breakers.

Tip: log eerst in (rechtsbovenaan de startpagina) met je planmysport gebruikersnaam en wachtwoord vóór dat je jezelf inschrijft. Dit scheelt een hoop invulwerk. 

 

>> Lees verder...

Openingsmiddag Jeugd op 24 maart 2013

Nieuws van 4 march 2013

Meld je nu aan voor de openingsmiddag op zondag 24 maart 2013! Voor nieuwe leden en de kinderen die nog niet zo lang tennissen worden door de tennistrainer en jeugdraad balvaardigheidsspelletjes georganiseerd. De competitiespelers zullen met hun eigen team partijtjes spelen tegen een ander competitieteam. Speel je al langer tennis, maar (nog) geen competitie? Niet getreurd. Ook voor jou organiseren we leuke tennisactiviteiten.

 
Het Programma:
 • 12.00 uur: NIEUWE JEUGDLEDEN worden door William, bestuurslid, van harte welkom geheten. Jullie krijgen informatie over de tennisvereniging.
 • 12:30 uur: Aanmelden ALLE JEUGDLEDEN
 • 13.00 uur: Start spelletjes en partijtjes
 • 15.30 uur: Einde activiteiten voor de nieuwe leden en niet-competitespelende kinderen (maar je mag natuurlijk blijven om zelf te tennissen of te oefenen op het tennismuurtje!)
 • 15.30 uur: Bijeenkomst alle BEGELEIDERS van de competitieteams
 • 16.30 uur: Alle competitiespelende kinderen en hun OUDERS maken kennis met elkaar en wisselen praktische informatie uit!
 
Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 19 maart
 

 

Lentetoernooi senioren

Inschrijving gesloten wegens overweldigende aanmelding!

Nieuws van 27 february 2013

 Vier de lente tijdens het Tiebreakers Lentetoernooi en/of tijdens de Lenteborrel!

Graag nodigen we je uit om samen het lenteseizoen te openen op maandag 1 april (2e Paasdag). Zoals jullie van de CRET gewend zijn, worden er gemengd dubbels gespeeld van 45min. Tussen het spelen door kunnen we genieten van een heerlijke lunch met lentesoep.

Als afsluiting van de middag organiseert de Feestcommissie een borrel. We willen natuurlijk graag met zoveel mogelijk mensen het lenteseizoen openen, dus de borrel is voor alle leden (ook als je niet mee hebt gedaan met het Lentetoernooi).  Wees welkom!

Details

 • Maandag 1 april van 10.30-17.00
 • Er volgt  een mail met de details van het toernooi.

Tot ziens op 2e Paasdag,

De CRET & de Feestcommissie

 

Inschrijving lessen senioren 25 februari

Nieuws van 24 february 2013

Inschrijving tennislessen senioren start maandag 25 februari om 19 uur
 
Vanaf maandag 25 februari start de inschrijving voor de seniorentennislessen via de site van tennisschool CiC. Klik HIER voor de inschrijvingspagina.
 
Je kunt kiezen uit 18 weken (vanaf 1 april voor € 245,-) of 10 weken (vanaf begin juni, € 155,-) tennisles. 
 
De inschrijving is gekoppeld aan je niveau. Beginners schrijven altijd in op niveau 9. Controleer bij je spelersprofiel op de KNLTB-site wat je sterkte is in het enkelspel. Alleen op dát niveau kun je inschrijven voor de lessen.
 
De complete lesvoorwaarden en het totale lesaanbod zijn te vinden op de inschrijfpagina, die je nu al kunt bekijken. Echt inschrijven kan pas vanaf maandag 25 februari 19 uur. Neem bij vragen en problemen contact op met Harold Siekmann van CiC (harold@cicgroup.nl).
Voor het inschrijven heb je je lidnummer en je KNLTB-nummer nodig.
 
Lessen met een eigen trainingsgroepje?
Net als vorig jaar kun je 18 weken lang met een eigen vaste groep van vier trainen op doordeweekse dagen van 22-23 uur. Het aantal groepen is beperkt en het kan alleen op dit tijdstip. Als je dit wil, stuur dan uiterlijk vrijdag 22 februari een email naar harold@cicgroup.nl.
 
Privélessen
Voor privélessen kun je contact opnemen met Harold Siekmann (harold@cicgroup.nl). Het is ook mogelijk een aantal "losse" privélessen te boeken.

Bespeelbaarheid banen

 Onderhoud banen

Nieuws van 12 february 2013

INFORMATIE OVER BESPEELBAARHEID VAN DE BANEN!

Beste clubgenoten en winterkaarthouders,

Wanneer de kou verdwijnt, komt al snel de vraag: ‘Wanneer kunnen we weer spelen?’ Helaas kan dit vaak niet meteen. Bij gravel moet eerst de vorst uit de grond voordat er überhaupt op de banen kan worden gespeeld. De vorst in de grond zorgt er namelijk voor dat het dooiwater op de baan blijft liggen waardoor de gravel papperig wordt. Dus pas als de vorst uit de grond is en de banen droog zijn, kan men weer spelen.

Zoals velen van jullie wellicht weten hebben onze banen eenmaal per jaar groot onderhoud nodig. Dit houdt voornamelijk in dat de banen worden gefreesd (= omwoelen van de bovenlaag door middel van mesjes), zodat de waterdoorlaatbaarheid van de baan weer optimaal wordt. Dit gebeurt 1x per jaar en meestal gefaseerd, waarbij onze groundsman Peter eerst de ene helft van de banen doet, en pas nadat deze helft klaar is, hij de andere helft onder handen neemt. De totale werkzaamheden duren dan jaarlijks ongeveer 3 weken in totaal (met beperkte bespeelbaarheid).

Dit jaar is dat anders gelopen, omdat wij de banen zo lang mogelijk bespeelbaar wilden houden en dus de banen tot de sneeuw/vrieskou kwam, open zijn gebleven. Zolang er sneeuw en vorst is, kunnen wij het groot onderhoud niet plegen en kan er dus ook nog niet getennist worden. Om te voorkomen dat de banen 3 weken niet of slecht bespeelbaar zijn vanwege het onderhoud, hebben wij als bestuur, in samenspraak met Peter, besloten om een extern bedrijf in te huren voor het frezen, zodat we alle banen in een week klaar kunnen hebben.

Dus nu even wachten totdat de sneeuw/ vorst weg is en de banen droog zijn, want dan pas kunnen we beginnen. Wij hebben geen invloed op het weer, echter we zullen ervoor zorgen dat de banen zo snel mogelijk bespeelbaar worden. Aangezien wij onze banen in topconditie willen blijven houden, is dit de beste en snelste oplossing. Mochten jullie toch nog twijfelen of je kunt spelen, kijk dan even op onze website of bel anders even naar het clubhuis. Het barpersoneel staat dagelijks in contact met onze groundsman en weten dus ook of de banen die dag bespeeld kunnen worden.

Kortom: Eerst dooi, dan vorst uit de ondergrond, banen drogen en dan binnen een week al het onderhoud en de banen klaar! Mijn dank voor jullie begrip en hopelijk tot snel op de baan!

Robbert Schmidt

Namens het bestuur van Tie-Breakers
 

Competitie bijeenkomst 2013

Verplicht voor ALLE Voorjaarscompetitiespelers!

Nieuws van 4 february 2013

De competitiebijeenkomst is 23 maart 2013 om 17.00 in het clubhuis van TV. Tie-Breakers.

Deze is verplicht voor alle competitiespelers die deelnemen aan de Voorjaarscompetitie van 2013.

Op deze bijeenkomst kun je je nieuwe teamgenoten leren kennen en de envelop met competitiebescheiden in ontvangst nemen. 


 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Tennisvereniging Tie-Breakers

Nieuwjaarsborrel en wijnproeverij

Wat wordt de nieuwe clubwijn?!

Nieuws van 19 december 2012

De Feestcommissie en het Bestuur organiseren een Nieuwjaarsborrel met wijnproeverij  

>> Lees verder...

Snerttoernooi

Koude neuzen, warme spieren

Nieuws van 1 december 2012

Zondag 13 januari organiseert de CRET het eerste Snerttoernooi

>> Lees verder...

Nieuwjaarstoernooi voor de jeugd

Nieuws van 10 november 2012

Het jeugd nieuwjaars toernooi vindt dit jaar plaats op vrijdag 4 januari.

Schrijf je snel in, uiterlijk 24 december 2012

>> Lees verder...

S P O N S O R S