TV Tie-Breakers
Tennisvereniging Tie-Breakers
TV Tie-Breakers > Algemeen > Ledenadministratie > Contributie

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Delen

Entreegeld

 • Eénmalig € 25
 • Wordt óók in rekening gebracht bij plaatsen op wachtlijst, máár dan hoef je niet meer te betalen bij acceptatie als lid

Kosten plaatsing wachtlijst

Plaatsing op de wachtlijst kost 25 euro en vindt plaats na ontvangst van dit bedrag. Bij aanvaarding van het lidmaatschap vervalt het verschuldigde entreegeld (25 euro). Bij het versturen van het inschrijfformulier vragen we je akkoord te gaan met een direkte incasso afschrijving van het wachtgeld. Het wachtgeld wordt niet teruggestort, mocht je van gedachten veranderen.

Easy tennissers 6 t/m 8 jaar

 • Contributie € 85 (bij betaling per incasso € 85 in 2 gelijke termijnen in december en februari)
 • €5 administratie kosten indien niet per incasso wordt betaald
 • 18 zomertennislessen(buitenbanen) inbegrepen
 • Extra selectietraining € 35
 • Speelrecht alle dagen tot 18.00 uur, alleen onder begeleiding

Jong-junioren 9 t/m 12 jaar

 • Contributie € 125 (bij betaling per incasso € 125 in 2 gelijke termijnen in december en februari)
 • €5 administratie kosten indien niet per incasso wordt betaald
 • 18 zomertennislessen(buitenbanen) voor jong-junioren € 65
 • Extra selectietraining € 35
 • Speelrecht alle dagen tot 18.00 uur

Junioren 13 t/m 17 jaar

 • Contributie € 125 (bij betaling per incasso € 125 in 2 gelijke termijnen in december en februari)
 • €5 administratie kosten indien niet per incasso wordt betaald
 • 18 zomertennislessen(buitenbanen) voor junioren € 105
 • Extra selectietraining € 45
 • Speelrecht alle dagen tot 19.00 uur

Senioren, vanaf 18 jaar

 • Contributie € 210 (bij betaling per incasso € 210 in 2 gelijke termijnen in december en februari)
 • €5 administratie kosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Onbeperkt speelrecht
 • Tennislessen worden verzorgd door tennisschool CIC, u kunt rechtstreeks contact opnemen

Studenten / middelbare scholieren 18 t/m 24 jaar

 • Contributie € 155 (bij betaling per incasso € 155 in 2 gelijke termijnen in december en februari)
 • €5 administratie kosten indien niet per incasso wordt betaald
 • 18 tennislessen voor senioren € 245 ; 10 lessen voor € 155
 • Onbeperkt speelrecht
 • Alleen bij tonen van een geldige studentenkaart van een dagopleiding. Deze dient dan elk jaar opnieuw te worden gemaild naar de penningmeester: facturatie@tiebreakers.nl

Dalurenkaart, vanaf 18 jaar (alleen voor bestaande daluren leden, nieuwe daluren leden zijn niet meer toegestaan)

 • Contributie € 130 (bij betaling per incasso € 130 in 2 gelijke termijnen in december en februari)
 • €5 administratie kosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Speelrecht op werkdagen tot 17.00 uur
 • Géén entreegeld !

Slapend lidmaatschap

 • Contributie € 45 (bij betaling per incasso € 45 in 2 gelijke termijnen in december en februari)
 • Geen speelrecht

Barborg-regeling

Seniorleden (ook die met een studentenlidmaatschap) moeten minimaal 1x per jaar bardienst te draaien. 
Wanneer het lid zich niet inschrijft voor een bardienst of niet op de afgesproken bardienst komt opdagen, is € 60 euro verschuldigd. Dit wordt achteraf verrekend.
Inschrijven voor een bardienst gaat pagina Senioren - Bardienst.

Incasso of zelf overmaken

Nieuwe leden dienen altijd per incasso hun contributie te voldoen, voor de bestaande leden geldt het volgende. Om het werk van de penningmeester zo efficiënt mogelijk te kunnen doen, worden leden die hun contributie per automatische incasso betalen, op twee manieren bedankt:

 1. Zij krijgen geen € 5,00 administrie kosten in rekening gebracht.
 2. Zij betalen in twee termijnen: de eerste helft in december en de tweede helft in februari.

Leden die niet per incasso betalen, dienen hun contributie voor 15 januari van het verenigingsjaar te betalen. Daarvoor krijgen zij in december per e-mail een factuur. Voor nieuwe leden geldt alleen de automatische incasso mogelijkheid.

S P O N S O R S