TV Tie-Breakers
Tennisvereniging Tie-Breakers
TV Tie-Breakers > Algemeen > Ledenadministratie > Aanmelden

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Delen

Aanmeldingsseizoen

Als gevolg van een software migratie is inschrijven tijdelijk niet mogelijk

Kosten plaatsing wachtlijst en/of entreegeld

Plaatsing op de wachtlijst kost 25 euro en vindt plaats na ontvangst van dit bedrag. Bij aanvaarding van het lidmaatschap vervalt het verschuldigde entreegeld (25 euro). Dit bedrag wordt per automatische incasso afgeschreven. Het wachtgeld wordt niet teruggestort.
Bij directe acceptatie van het lidmaatschap geldt de bijdrage voor de wachtlijst als entreegeld. Dus, je betaalt OF 25 euro voor de wachtlijst OF 25 euro entreegeld.

S P O N S O R S