TV Tie-Breakers
Tennisvereniging Tie-Breakers
TV Tie-Breakers > Algemeen > Het bestuur

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Delen

Bestuur

Theo Schoof

Theo Schoof

Voorzitter

Mijn naam is Theo Schoof, bestuurslid vanaf 2013 en sinds 2015 voorzitter van T.V. Tie-Breakers. Ik ben al langdurig lid van deze prachtige vereniging en zie het als een grote waarde dat de club groeit, bloeit  en vooral zijn unieke karakter behoudt: het best mogelijke tennis met alles wat daarbij hoort, een toegankelijke vereniging die draait op de inzet van zo veel mogelijk leden. Oog voor kwaliteit en  duurzaamheid, zorg voor mensen, onderdeel van het verenigingsleven in Amsterdam. En bovenal: een waanzinnig gezellig cluppie!
En hoe wordt je dan voorziiter? Ach, daar rol je in, zo gaat dat! In een periode dat baanuitbreiding, de introductie van een clubmanager en investeringen in duurzaamheid de agenda beheersen.  In een periode waarin verbinding een centraal thema is: binnen de vereniging als professionele organisatie, met personeel, structuur en verplichtingen. In een periode waarin gezocht wordt naar nieuwe verhoudingen waarin veel leden actief zijn, gedurende een langere tijd in een team of commissie, of kortdurend rondom een thema of evenement. Verbinding is een belangrijke bestuurlijke opdracht. De club is gezond; er kan veel.  Ik heb de tijd, ik voel de energie, dus ja, zo gaat dat!

email : Voorzitter@tiebreakers.nl

Lidy van Sunder

Lidy van Sunder

Secretaris

Ik ben sinds de oprichting in 1995 lid van de Tie-Breakers. In 2009 heb ik mij beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Naast de taken die onder het secretariaat en het dagelijks bestuur vallen, heb ik ook personeelsaangelegenheden in mijn portefeuille. Het mag uniek genoemd worden dat onze vereniging betaalde medewerkers in dienst heeft. Een clubmanager, een groundsman en de barmedewerkers. Maar personeel in dienst hebben betekent ook dat je verantwoordelijk bent voor het ten uitvoer brengen van goed werkgeverschap. Een veel omvattende en belangrijke taak waar ik op een zo goed mogelijk manier vorm aan probeer te geven.

Ik vind het belangrijk dat de leden zich thuis voelen op onze club. Ieder op zijn of haar eigen manier. Met een ledenaantal van rond de 1300 is dat niet altijd even makkelijk maar met de hulp en inzet van onze medewerkers, commissies en vrijwilligers is T.V. Tie-Breakers in de loop van de jaren uitgegroeid tot een gezellige en goed georganiseerde vereniging met uitstekende faciliteiten. En daar mogen we met z’n allen best trots op zijn!

email : secretaris@tiebreakers.nl

Erik Dooyeweerd

Erik Dooyeweerd

Penningmeester

Mijn naam is Erik Dooyeweerd, sinds 2013 penningmeester van de Tiebreakers en al bijna een halve eeuw fanatiek tennisser. Heb mij actief ingezet voor de recente baanuitbreiding en zal betrokken zijn bij onze ambitieuze plannen in de nabije toekomst. We hebben nu de financiële ruimte om te investeren in onze toekomst en zie dat de club daadkrachtig is in het ontwikkelen en implementeren van plannen ten behoeve van de tennissers. Dit alles maakt dat ik met veel plezier in het bestuur zit van de Tiebreakers.  

email : penningmeester@tiebreakers.nl

Clubmanager

Romke Spierdijk

Romke Spierdijk

Toen ik zeven jaar geleden naar de Watergraafsmeer verhuisde ben ik - na een jaartje wachtlijst - meteen lid geworden van Tie-Breakers. Als kind heb ik korte tijd op tennisles gezeten, dus ik kende de sport. De gezelligheid op de club kende ik ook al, want mijn vriendin was al langer lid. Voor ik het wist maakte ik onderdeel uit van de toen net opgerichte feestcommissie. Sinds drie jaar ben ik algemeen bestuurslid. Mooi om te zien hoe de club de afgelopen jaren is gegroeid en nog professioneler is geworden. Meer banen, meer leden en een groot aantal vrijwilligers dat zich - naast de betaalde krachten - inzet om de boel draaiende te houden.

Algemeen bestuurslid

email : romke@tiebreakers.nl

Wouter Wester

Wouter Wester

In 2007 heb ik na een onderbreking van 15 jaar het tennis weer opgepakt. Eerst bij het USC en sinds 2010 bij Tie-Breakers. Per 2014 maak ik deel uit van het bestuur als algemeen bestuurslid.

De laatste jaren is de verenging behoorlijk gegroeid; niet alleen in ledental maar ook met drie extra banen en qua duurzaamheid door de zonnepanelen op het dak van de hal.

Tiebreakers kent een groot aantal enthousiaste vrijwilligers ondersteund door betaalde medewerkers wat maakt dat er veel georganiseerd wordt op zowel sportief gebied als daarbuiten.  Een goed voorbeeld is het jaarlijkse open toernooi dat al jaren zeer druk wordt bezocht. We zijn een unieke verenging met een fraai park waar zowel competitieve, als de recreatieve spelers zich thuis voelen.

Algemeen bestuurslid

email : wouter@tiebreakers.nl

S P O N S O R S