TV Tie-Breakers
Tennisvereniging Tie-Breakers
TV Tie-Breakers > Algemeen > Ereleden en LvV

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Delen

We hebben als vereniging onze blik op de toekomst. Daardoor zijn we in staat om in het
heden zoveel mogelijk plezier op en naast de baan te hebben. Daarbij nemen we de
waarden en uitgangspunten uit het verleden mee en eren we leden die veel voor onze
club betekend hebben. We maken hierbij onderscheid tussen Ereleden en Leden van
Verdienste. Hiernaast staan zij vermeld. 

Het reglement is als volgt: 

1. Ereleden en Leden van Verdienste*
1.1. Criteria voordracht
1.1.1. Een lid kan voor benoeming tot Lid van Verdienste worden voorgedragen als
hij/zij voldoet de volgende criteria:
Hij of zij heeft als lid van het bestuur of een commissie gedurende minimaal 10 jaar zich
duidelijk positief onderscheiden van overige commissieleden. Daarbij heeft hij of zij alles in
het werk gesteld om T.V. Tie-Breakers verder te ontwikkelen.
1.1.2. Een lid kan voor benoeming tot Erelid worden voorgedragen als hij/zij voldoet aan de volgende criteria:
Hij of zij moet minimaal voldaan hebben aan de criteria voor leden van verdienste en heeft
daarnaast T.V. Tie-Breakers naar buiten toe positief onder de aandacht gebracht.
1.1.3 Uitzonderingen
In bijzondere gevallen en bij uitzonderlijke prestaties kan het bestuur afwijken van de
criteria, zoals vermeld onder 1.1.1 en 1.1.2
1.2. Voordracht voor benoeming
Bestuursleden en/of leden van de T.V. Tie-Breakers dragen binnen het bestuur leden voor
die in aanmerking komen voor lid van verdienste of erelid. De voordracht moet gesteund
worden door 70% van het bestuur om voor besluitvorming te kunnen worden ingebracht in
de algemene ledenvergadering.
1.3. Kennisgeving van benoeming
In de nieuwsbrief en op de website van de T.V. Tie-Breakers.
In het clubhuis wordt uiting gegeven aan ereleden en leden van verdienste. Voor beide
groepen is een (apart) presentatiebord aanwezig. Tevens wordt op de website een pagina
hiervoor ontwikkeld en onderhouden.
1.4 Vrijstelling contributie
Leden van verdienste en ereleden zijn (statutair) vrijgesteld van de verplichting tot betaling
van contributie.
 

2. Vrijwilligersjaarprijs
2.1 Algemeen
Deze prijs kan worden uitgereikt aan leden en niet-leden die zich inzetten voor (activiteiten
van) de vereniging. Uitreiking en bekendmaking vindt plaats in de ALV. Met deze prijs wil
het bestuur van de T.V. Tie-Breakers het vrijwilligerswerk meer zichtbaar maken en
vrijwilligers waarderen voor al het belangrijke werk dat zij binnen de vereniging en voor de
leden verrichten.
2.2 Voordracht
Eens per jaar (uiterlijk in de maand voorafgaand aan de ALV) kunnen (bestuur)leden een
lid voor deze prijs bij/binnen het bestuur voordragen. Bij de voordracht wordt een schriftelijke motivatie gevraagd. Het bestuur neemt een besluit en maakt in de ALV bekend
welk lid de vrijwilligersjaarprijs heeft gewonnen.
2.3 Kennisgeving van benoeming
In de nieuwsbrief en op de website van de T.V. Tie-Breakers.
In het clubhuis wordt na de uitreiking gedurende het lopende jaar (op een presentatiebord)
jaarlijks uiting gegeven aan de toekenning van deze prijs. Tevens wordt op de website een
pagina hiervoor ontwikkeld en onderhouden.

3. Jeugdprijs
3.1 Algemeen
Deze prijs wordt eens per jaar uitgereikt aan een jeugdspeler die zich heeft ingezet bij
en/of voor een jeugdactiviteit.
3.2 Voordracht
De jeugdcommissie draagt een jeugdlid voor bij het bestuur. De voordracht moet gesteund
worden door 70% van de commissie. Bij de voordracht wordt een schriftelijke motivatie
gevraagd. De prijs wordt uitgereikt tijdens een georganiseerde jeugdactiviteit dan wel bij
een activiteit waar een groot deel van de jeugdleden en de jeugdcommissie aanwezig is.
3.3 Kennisgeving van benoeming
In de nieuwsbrief en op de website van de T.V. Tie-Breakers.
In het clubhuis wordt na de uitreiking gedurende het lopende jaar (op een presentatiebord)
jaarlijks uiting gegeven aan de toekenning van deze prijs. Tevens wordt op de website een
pagina hiervoor ontwikkeld en onderhouden.

* Vastgesteld bij bestuursbesluit d.d. 6 januari 2015

Vrijwilligersjaarprijs*

Jeugdprijs*

* Ingesteld in 2015

Ereleden
2002 Emilie Kuiper
2002 Eep Lagerweij*
2008 Anita van der Drift
2008 Roemer van Oordt
2013 Thecla Gieles
2014 Robbert Schmidt


Leden van Verdienste
2002 Robert Crabbendam
2004 Rutger Schoute
2007 Dorien Dijk
2008 Sandra van der Brug*
2008 Irene Kuiper
2008 Florien de Ruiter
2009 Jos Sibeijn
2018 Stella Reydon

 

Vrijwilligersjaarprijs (sinds 2015)
2015 Rozan van der Veen
2016 Rob Hulst
2018 Lia Sibbel en Toke Sibbel

 

 

 

* overleden

 

 

 

 

 

 


 

 

S P O N S O R S