TV Tie-Breakers
Tennisvereniging Tie-Breakers
TV Tie-Breakers > De vereniging

User Name

Password

Info New or Forgotten?

De vereniging

Tennisvereniging Tie-Breakers is in 1995 opgericht aan de Valentijnkade 132 in Amsterdam-Oost. Op deze unieke locatie naast het Flevopark en aan het Nieuwe Diep liggen 12 verlichte buitenbanen (gravel) en een hal met 3 binnenbanen (tapijt).
Er kan het hele jaar door getennist worden op de buitenbanen. 
Tie-Breakers richt zich zowel op prestatie- als recreatietennis. Het prestatietennis krijgt inhoud via trainingen, competitie en het deelnemen aan toernooien. Daarnaast heeft de vereniging een drukbezocht eigen Open Toernooi: het Grolsch Open Tie-Breakers Toernooi.
Voor recreanten zijn er lessen voor beginners en gevorderden, een maandagavond- en dinsdagochtendtoss, de zomerrecreanten competitie en diverse onderlinge toernooien.
Naast bovengenoemde activiteiten is er ruime gelegenheid om vrij te spelen.

Sinds de zomer van 2016 draagt Tie-Breakers bij aan duurzaamheid door 520 zonnepanelen die op het dak van de hal zijn geplaatst.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De tennisbond verplicht tegenwoordig elke club tot het opstellen van regels om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Die regels gelden voor iedereen: alle leden (senioren en junioren), medewerkers, vrijwilligers, trainers en andere externe partijen. Een vertrouwenspersoon kan bij lastige kwesties (denk bijvoorbeeld aan pesten, agressief gedrag of seksuele intimidatie – iets wat zowel bij jeugdspelers als bij volwassenen kan voorkomen) een belangrijke rol spelen. Het bestuur heeft Vera Deltenre bereid gevonden om die rol op zich te nemen. Vera is lang werkzaam geweest als HR-adviseur en is gewend om te gaan met vertrouwelijke informatie. Zij is te bereiken via vdeltenre@gmail.com of vera@tiebreakers.nl.

Gedragsregels en veilig tennis

Tie-Breakers voert een preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Lees er hier meer over.

Privacybeleid KNLTB wordt scherp in de gaten gehouden

Tie-Breaker Axel Hagedorn heeft sinds november 2018 intensief juridisch actie gevoerd tegen schendingen van privacy door de KNLTB. En met succes. Vooral door acties zoals die van Axel heeft de tennisbond het beleid aangescherpt en besloten in de toekomst enkel nog telefoonnummers van bondsleden ter beschikking te stellen wanneer leden hier expliciet toestemming voor hebben gegeven. Het volledige bericht van Axel aan alle Tie-Breakers over dit onderwerp lees jehieronder.

Bericht aan leden Tie-Breakers over privacy van Axel Hagedorn.pdf

Statuten en huishoudelijk reglement zijn alleen in te zien door leden

Property Sheet

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Middels het stappenplan van de KNLTB hebben wij voldaan aan de minimumeisen die gesteld worden volgens de AVG. Hieronder een korte weergave van het stappenplan. Voor de gegevensverwerkingsovereenkomsten met PlanMySport (Website, ledenadministratie en facturatie), Sportsupport (loonadministratie), CIC (tennisschool (nog niet getekend) en de KNLTB (in afwachting van de KNLTB) wordt verwezen naar de penningmeester (penningmeester@tiebreakers.nl)

Privacy en informatiebeveiligingsbeleid van de TV Tiebreakers.

De privacy- en gegevensbescherming is op het hoogste niveau binnen Tiebreakers belegd. Binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor de privacy en gegevensbescherming.

Risicoanalyse m.b.t. privacyrisico’s en de passende technische en organisatorische maatregelen om deze te beheersen (DPIA)

Risico’s zijn er ten aanzien van de persoonlijke gegevens van de ledenadministratie en debiteurenadministratie binnen PlanMySport (PMS). Dit risico wordt beheerst door middel van matregelen die genoemd zijn in het document Privacy voorwaarden in PMS.

Daarnaast zijn er risico’s ten aanzien van de verwerking van de gegevens door de tennisschool, de KNLTB en de salarisgegevens van de medewerkers door Sportsupport. Met alle partijen wordt een gegevens verwerkingsovereenkomst opgesteld, deze zijn op te vragen bij de penningmeester.

Het register ter registratie en behandeling van privacygevoelige gegevens. Te verkrijgen bij de penningmeester.

Persoonsgegevens zijn zodanig geclassificeerd dat voldaan wordt aan de wettelijke bewaartermijnen én opdat gegevens tijdig verwijderd kunnen worden. Er bestaat geen wettelijke bewaartermijn ten aanzien van de ledenbestanden. Leden worden automatisch verwijderd uit de bestanden indien zij lid af zijn en al hun openstaande schulden hebben voldaan.

Evaluatie van bestaande contracten met partijen waarmee gegevens worden gedeeld. Verplicht gegevens verwerkersovereenkomsten met die partijen waarmee Tiebreakers privacygevoelige data deelt zijn:

PlanMySport (Farmore Automation), KNLTB, CIC (tennisschool) en SportSupport (salarisadministratie).

Procedure voor het adequaat anticiperen en afhandelen van een data-lek is als volgt: Een data-lek dient gemeld te worden bij de penningmeester (penningmeester@tiebreakers.nl) die de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur hiervan op de hoogte stelt. Deze procedure wordt gepubliceerd op de website.

Het privacy bewustzijn van medewerkers en leden wordt verhoogd door gerichte awareness activiteiten m.b.t. wetgeving verenigingen. Het is onderwerp op de Algemene Leden Vergadering en er zijn publicaties en mededeling op de website.

Het  privacy- en informatiebeveiligingsbeleid is verder uitgewerkt in het document Privacy Voorwaarden in PMS.

Via communicatie op de website worden de betrokkenen geïnformeerd over wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt om de rechten van de betrokkenen te waarborgen.

De functionaris gegevensbescherming is de Penningmeester die te bereiken is via penningmeester@tiebreakers.nl

S P O N S O R S