TV Tie-Breakers
Tennisvereniging Tie-Breakers
TV Tie-Breakers > Algemeen > ALV

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Delen

Notulen en jaarverslagen

LET OP: Notulen en jaarverslagen zijn alleen in te zien door leden

Als je als lid inlogt op de site, verschijnen de vertrouwelijke documenten.

Convocatie 2017

Agenda ALV 2017

Notulen ALV 2016

Notulen BALV 7 juni 2016

notulen BALV 8 november 2016 .pdf

Jaarverslag clubmanager 2017

Jaarverslag TC 2017

Voorgaande jaren

Protocol benoeming leden van verdienste en ereleden en het toekennen van jaarprijzen *

1. Leden van verdienste en ereleden
1.1. Criteria voordracht
1.1.1. Een lid kan voor benoeming tot Lid van Verdienste worden voorgedragen als
hij/zij voldoet de volgende criteria:
Hij of zij heeft als lid van het bestuur of een commissie gedurende minimaal 10 jaar zich
duidelijk positief onderscheiden van overige commissieleden. Daarbij heeft hij of zij alles in
het werk gesteld om T.V. Tie-Breakers verder te ontwikkelen.
1.1.2. Een lid kan voor benoeming tot Erelid worden voorgedragen als hij/zij voldoet aan de volgende criteria:
Hij of zij moet minimaal voldaan hebben aan de criteria voor leden van verdienste en heeft
daarnaast T.V. Tie-Breakers naar buiten toe positief onder de aandacht gebracht.
1.1.3 Uitzonderingen
In bijzondere gevallen en bij uitzonderlijke prestaties kan het bestuur afwijken van de
criteria, zoals vermeld onder 1.1.1 en 1.1.2
1.2. Voordracht voor benoeming
Bestuursleden en/of leden van de T.V. Tie-Breakers dragen binnen het bestuur leden voor
die in aanmerking komen voor lid van verdienste of erelid. De voordracht moet gesteund
worden door 70% van het bestuur om voor besluitvorming te kunnen worden ingebracht in
de algemene ledenvergadering.
1.3. Kennisgeving van benoeming
In de nieuwsbrief en op de website van de T.V. Tie-Breakers.
In het clubhuis wordt uiting gegeven aan ereleden en leden van verdienste. Voor beide
groepen is een (apart) presentatiebord aanwezig. Tevens wordt op de website een pagina
hiervoor ontwikkeld en onderhouden.

1.4 Vrijstelling contributie
Leden van verdienste en ereleden zijn (statutair) vrijgesteld van de verplichting tot betaling
van contributie.

2. Vrijwilligersjaarprijs
2.1 Algemeen
Deze prijs kan worden uitgereikt aan leden en niet-leden die zich inzetten voor (activiteiten
van) de vereniging. Uitreiking en bekendmaking vindt plaats in de ALV. Met deze prijs wil
het bestuur van de T.V. Tie-Breakers het vrijwilligerswerk meer zichtbaar maken en
vrijwilligers waarderen voor al het belangrijke werk dat zij binnen de vereniging en voor de
leden verrichten.

2.2 Voordracht
Eens per jaar (uiterlijk in de maand voorafgaand aan de ALV) kunnen (bestuur)leden een
lid voor deze prijs bij/binnen het bestuur voordragen. Bij de voordracht wordt een schriftelijke motivatie gevraagd. Het bestuur neemt een besluit en maakt in de ALV bekend
welk lid de vrijwilligersjaarprijs heeft gewonnen.

2.3 Kennisgeving van benoeming
In de nieuwsbrief en op de website van de T.V. Tie-Breakers.
In het clubhuis wordt na de uitreiking gedurende het lopende jaar (op een presentatiebord)
jaarlijks uiting gegeven aan de toekenning van deze prijs. Tevens wordt op de website een
pagina hiervoor ontwikkeld en onderhouden.

3. Jeugdprijs
3.1 Algemeen
Deze prijs wordt eens per jaar uitgereikt aan een jeugdspeler die zich heeft ingezet bij
en/of voor een jeugdactiviteit.

3.2 Voordracht
De jeugdcommissie draagt een jeugdlid voor bij het bestuur. De voordracht moet gesteund
worden door 70% van de commissie. Bij de voordracht wordt een schriftelijke motivatie
gevraagd. De prijs wordt uitgereikt tijdens een georganiseerde jeugdactiviteit dan wel bij
een activiteit waar een groot deel van de jeugdleden en de jeugdcommissie aanwezig is.

3.3 Kennisgeving van benoeming
In de nieuwsbrief en op de website van de T.V. Tie-Breakers.
In het clubhuis wordt na de uitreiking gedurende het lopende jaar (op een presentatiebord)
jaarlijks uiting gegeven aan de toekenning van deze prijs. Tevens wordt op de website een
pagina hiervoor ontwikkeld en onderhouden.

* Vastgesteld bij bestuursbesluit d.d. 6 januari 2015


Ereleden:
Anita van der Drift
Thecla Gieles
Emilie Kuiper
Roemer van Oordt
Robbert Schmidt

Leden van Verdienste:
Robbert Crabbendam
Dorien Dijk
Irene Kuiper
Florien de Ruiter
Rutger Schoute
Jos Sibeijn

Vrijwilligersjaarprijs *

Jeugdprijs *

* Ingesteld in 2015

 

S P O N S O R S